Agregaty, a sprężarki chłodnicze i ich działanie.

Wbrew pozorom, nawet zwykła lodówka kryje w sobie dość skomplikowany i dla niektórych bardzo tajemniczy mechanizm. Przede wszystkim największą niewiadomą dla laików są sprężarki chłodnicze. To nic innego jak agregaty, z którymi trzeba wiedzieć jak się obchodzić, by nie było żadnych zagrożeń.

Agregaty najczęściej zawierają w sobie dość niebezpieczny i toksyczny gaz, czyli amoniak. Na szczęście jest on w sprężarce chłodniczej przechowywany w sposób hermetyczny, przez co należy rozumieć szczelnie zamknięty pojemnik z amoniakiem. Dzięki temu, gaz ten może w bezpiecznych warunkach przechodzić wszelkie procesy przechodzenia w ciecz, a następnie skraplania, bez żadnych efektów ubocznych. Oczywiście najważniejszym warunkiem jest systematyczny przegląd urządzeń chłodniczych, dzięki czemu można wykryć zawczasu niechciane usterki.

Agregaty nieserwisowane i nie naprawiane mogą przyczynić się do wycieku amoniaku. Niestety niesie to za sobą bardzo duże niebezpieczeństwo. Skażone powietrze amoniakiem, może dostać się do układu oddechowego człowieka i spowodować jego podrażnienie , a nawet poważne obrażenia. Zatem delikatne obchodzenie się z urządzeniami chłodniczymi zawierającymi amoniak, jest bardzo ważne.