Instalacje chłodnicze - ubranie robotnicze przy ich obsłudze.

Praca przy instalacjach chłodniczych nie zawsze należy do przyjemnych, a tym bardziej bezpiecznych zajęć. Tacy pracownicy muszą przystosować się do warunków, które znacznie odbiegają od tych codziennych. Jest to też, o tyle niebezpieczne, bo może skutkować trwałymi uszczerbkami na zdrowiu, gdy dojdzie do awarii instalacji chłodniczych.

Jak sama nazwa wskazuję: "instalacje chłodnicze" będą za sobą niosły niskie temperatury. To oczywiście zrozumiałe, gdyż ich zastosowanie najczęściej kojarzymy z magazynowaniem żywności, działaniem takich środków transportu, jak statki, samochody, czy utrzymywaniu jakiegoś ciała w odpowiedniej temperaturze.

Co za tym idzie, firmy muszą zapewnić swoim pracownikom odpowiedni strój do wykonywania tego typu zajęcia. W przeciwnym wypadku pracownicy powinni upomnieć się o odzież ochronną, gdyż leży to w obowiązku naszego zakładu pracy. Jest to warunek niezbędny, aby nie naruszać zasad bezpieczeństwa w takich pomieszczeniach.

Instalacje chłodnicze w razie ich awarii mogą być naprawdę niebezpieczne i zagrażające zdrowiu i życiu człowieka. Wyciek takiej substancji, jak amoniak skutkuje mocnymi oparzeniami, gdyż należy on do substancji toksycznych. Kontakt z oczami może doprowadzić natomiast do ślepoty. Dlatego niezbędne jest posiadanie rękawic, masek ochronnych, lub gdy stężenie jest duże masek tlenowych.